Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

Üye Aydınlatma Metni

VATAN GAZETECİLİK A.Ş.

ÜYE AYDINLATMA METNİ

Vatan Gazetecilik A.Ş. (bundan sonra “Vatan” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ

/ web sitesi üzerinden  yeni üyelik yapmanız, demirorenyayinlari@demirorenmedya.com e-posta adresi, 0 (850) 224 02 22  çağrı merkezi veya WhatsApp İletişim Hattı üzerinden satın alma veya siparişlerinize ilişkin işlemler gerçekleştirmeniz  halinde kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

1.    Kimlik Bilgileri

     İşlenen Kişisel Veriler: Ad,Soyad,      

     Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi: Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının c bendinde düzenlenen Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

     Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi içerisindeki çevrimiçi formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-posta ve ilgili kişi tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

2.    İletişim Bilgileri

     İşlenen Kişisel Veriler: E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Ev/İş Telefonu Numarası, Adres Bilgileri, İl-İlçe Bilgisi

     Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi: Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının c bendinde düzenlenen Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

     Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi içerisindeki çevrimiçi formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-posta ve ilgili kişi tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

  1. Müşteri İşlem Bilgileri

 

     İşlenen Kişisel Veriler: Talep/Şikayet Bilgileri, Fatura Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Kargo Bilgileri, İrsaliye Bilgileri, Alışveriş Puanları, Hediye Çeki

     Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi: Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; amaçlarıyla Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının c bendinde düzenlenen Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

     Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi, e-posta, sözleşmeler ve çağrı merkezi kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

4.    Finans Bilgileri

 

     İşlenen Kişisel Veriler: Banka Hesap Bilgileri

     Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının c bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

     Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi içerisindeki çevrimiçi formlar, e-posta ve ilgili kişi tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

5.    İşlem Güvenliği

     İşlenen Kişisel Veriler: İnternet Erişim Kayıt Log Bilgileri, Parola Bilgisi, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

     Kişisel Verileri İşleme Amaçları:  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi,  denetim / etik faaliyetlerin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının a bendinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının c bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

     Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: İnternet sitesi içerisindeki çevrimiçi formlar, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  1. Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

     İşlenen Kişisel Veriler: Çağrı Merkezi Ses Kayıtları

     Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri : Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının f bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

     Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Çağrı merkezleri ile görüşme gerçekleştirmeniz halinde çağrı merkezleri aracılığı ile toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz,

     Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,

     Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla  İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a,

 

     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ve lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçi Yetkililerine ve Çalışanları’na

     Mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla  İş Ortakları’na

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Vatan’a başvurarak;

     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

     Daha önce bildirilen ve Vatan sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkkbasvuru@gazetevatan.com adresine elektronik posta göndererek, 

     Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,

     Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile 100.Yıl Mahallesi, 2264 Sokak, Demirören Medya Center , No : 1/51 34204 Bağcılar, İstanbul / Türkiye adresine göndererek,

     Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkkbasvuru@gazetevatan.com adresine e-posta göndererek,

     Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle vatangazetecilik@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek

 

Vatan Gazetecilik A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, başvurunuzda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Başvuru, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içermeli ve başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvuru konusunun özel nitelikli kişisel veriler içerisinde yer alan sağlık bilgilerine ilişkin olması halinde, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğinin 10.maddesi uyarınca başvuru yapanın bu konuda özel yetkili olması gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’de belirtilen esaslara göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurunuza ilişkin cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilecektir.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.