VATAN GAZETECİLİK A.Ş. AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Vatan Gazetecilik A.Ş.
100.Yıl Mahallesi, 2264 Sokak, Demirören Medya Center , No : 1/51
34204 Bağcılar, İstanbul / Türkiye

Vatan Gazetecilik A.Ş. (“Vatan”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Aydınlatma Metnini hazırladık.
? Çalışan
? Çalışan Adayı
? Telifli Çalışan
? Stajyer
? Stajyer Adayı
? Tedarikçi Çalışanı
? Tedarikçi Yetkilisi
? Alt Yüklenici Çalışanı
? Alt Yüklenici Yetkilisi
? İş Ortağı
? İş Ortağı(Ajanslar)
? Ürün veya Hizmet Alan Kişi
? Ürün veya Hizmet Alan Kişi(Abone)
? Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Üye)
? Ürün veya Hizmet Alan Kişi(Reklam Verenler)
? Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişi
? Yönetim Kurulu Üyesi
? Ziyaretçi
? Konuk, Yarışmacı
? Etkinlik Davetlileri (Sanatçılar vb.)
? Çevrimiçi Kullanıcı (İnternet Sitesi Ziyaretçisi)

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Çalışan
Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yapılmıştır.

Vatan eski çalışanı iseniz, dilerseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru yöntemlerinden biri ile işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
? İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
? Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
? Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
? Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
? Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
? Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? İlgilinin açık rızası
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda
? İlgili tarafından beyan edilen belgeler
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Cep Telefonu Numarası
? E-Posta Adresi
? İkametgah-Posta Adresi
? İş Yeri Adresi
? İş Yeri İsmi-Ünvanı
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
? İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
? Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
? Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
? Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
? Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
? Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? İlgilinin açık rızası
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda
? İlgili tarafından beyan edilen belgeler
? Sözleşme (sadakat programları dahil)

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyelerine ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme sadece Yönetim Kurulu Üyelerimizin erişebileceği şekilde yapılmıştır.

Vatan eski Yönetim Kurulu Üyesi iseniz, dilerseniz işbu Aydınlatma Metninde yer alan başvuru yöntemlerinden biri ile işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.
Ziyaretçi
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Ad, Soyad
? Araç Plaka Bilgisi
? Cinsiyet
? Doğum Tarihi
? Doğum Yeri
? Medeni Durum
? T.C. Kimlik Numarası
? Uyruk
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
? Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
? İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
? İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
? Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
? Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
? Kanunlarda açıkça öngörülmesi
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? İlgili tarafından beyan edilen belgeler
? Otopark Giriş-Çıkış Kayıtları
? Sağlık Raporları
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Cep Telefonu Numarası
? E-Posta Adresi
? İkametgah-Posta Adresi
? İş Telefonu Numarası
? İş Yeri Adresi
? İş Yeri İsmi-Ünvanı
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
? Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
? İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
? İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
? Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
? Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
? Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? İlgili tarafından beyan edilen belgeler
? Sağlık Raporları
Lokasyon Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Araç takip sistemi verileri
? Bulunduğu yerin konum bilgileri
? Mobil cihaz konum verileri
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
? Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? İlgili tarafından beyan edilen belgeler
? Sosyal medya hesapları
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Araç Ruhsat Bilgisi
? CCTV Kayıt Bilgileri
? Giriş-Çıkış Kayıt Bilgileri
? Plaka Bilgisi
? Ziyaret edilen ad,soyad
? Ziyaret nedeni
? Ziyaret tarihi
? Ziyaret zamanı/süresi
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
? Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? CCTV Kayıtları
? İlgili tarafından beyan edilen belgeler
? Otopark Giriş-Çıkış Kayıtları
Özel Nitelikli Kişiler Veriler
Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.
Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.
Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Tedavi Bilgileri
? Teşhis Bilgileri
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
? İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Sağlık verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen; “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde Sağlık verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak sağlık veriniz işlenecektir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? İlgili tarafından beyan edilen belgeler
? Sağlık Raporları
Konuk, Yarışmacı
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Ad, Soyad
? Doğum Tarihi
? Ehliyet Fotokopisi
? Fotoğraf
? İmza
? İmza Sirküleri
? Nüfus Cüzdanı-Kimlik Fotokopisi
? Pasaport Fotokopisi
? Pasaport Numarası
? T.C. Kimlik Numarası
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
? Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Diğer basılı formlar
? İlgili tarafından beyan edilen belgeler
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Cep Telefonu Numarası
? E-Posta Adresi
? İkametgah İlmuhaberi (Yerleşim Yeri Belgesi)
? İkametgah-Posta Adresi
? İş Telefonu Numarası
? İş Yeri Adresi
? İş Yeri İsmi-Ünvanı
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
? Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Diğer basılı formlar
? İlgili tarafından beyan edilen belgeler
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Gelir Bilgileri
? Banka Hesap Dökümü
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
? İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Diğer basılı formlar
? İlgili tarafından beyan edilen belgeler
Etkinlik Davetlileri (Sanatçılar vb.)
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Ad, Soyad
? İmza Sirküleri
? Kaşe
? Nüfus Cüzdanı-Kimlik Fotokopisi
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
? Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
? İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
? Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
? Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda
? Çevrimiçi elektronik formlar (örn. web sitesi iletişim formu)
? İlgili tarafından beyan edilen belgeler
? Sözleşme
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Cep Telefonu Numarası
? E-Posta Adresi
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
? Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
? İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
? Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
? Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Bir toplantıya veya etkinliğe katılımda
? Çevrimiçi elektronik formlar (örn. web sitesi iletişim formu)
? İlgili tarafından beyan edilen belgeler
? Sözleşme
Çevrimiçi Kullanıcı (İnternet Sitesi Ziyaretçisi)
http://www.gazetevatan.com web sitemizi ziyaretleriniz sırasında çerezler aracılığı ile işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin ayrıntılı bilgiye /cerez-aydinlatma-metni  adresinde yer alan çerez politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Çerez politikasında belirtilen çerezler aracılığı ile işlenmekte olan verileriniz dışında aşağıda ayrıntılarını bulabileceğiniz işlem güvenliği bilgileriniz işlenmektedir.
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Ad, Soyad
? Cinsiyet
? Doğum Tarihi
? Fotoğraf
? Nüfus Cüzdanı-Kimlik Fotokopisi
? Rumuz
? T.C. Kimlik Numarası
? Üye ID
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
? Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
? Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
? İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
? Talep / Şikayetlerin Takibi
? Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
? Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Çevrimiçi elektronik formlar (örn. web sitesi iletişim formu)
? Çevrimiçi platform üyelik sistemi (Şirketimiz tarafından işletilen)
? İlgi sistemleri ve elektronik cihazlar (herhangi bir form olmaksızın toplanan veriler-örn:erişim logları- vs.)
? Platformumuz tarafından yaratılan Çerezler
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Cep Telefonu Numarası
? E-Posta Adresi
? İkametgah İlmuhaberi (Yerleşim Yeri Belgesi)
? İkametgah-Posta Adresi
? Ülke / Şehir Bilgisi
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
? Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
? Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
? İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
? Talep / Şikayetlerin Takibi
? Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
? Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Çevrimiçi elektronik formlar (örn. web sitesi iletişim formu)
? Çevrimiçi platform üyelik sistemi (Şirketimiz tarafından işletilen)
? İlgi sistemleri ve elektronik cihazlar (herhangi bir form olmaksızın toplanan veriler-örn:erişim logları- vs.)
? Platformumuz tarafından yaratılan Çerezler
Hukuki İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
? Dava Dosyasındaki Bilgiler
? İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
? Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
? Talep / Şikayetlerin Takibi
? Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Çevrimiçi elektronik formlar (örn. web sitesi iletişim formu)
? İlgi sistemleri ve elektronik cihazlar (herhangi bir form olmaksızın toplanan veriler-örn:erişim logları- vs.)
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Şifre ve Parola Bilgileri
? Üyelik Tarihi
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
? İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Çevrimiçi elektronik formlar (örn. web sitesi iletişim formu)
? Çevrimiçi platform üyelik sistemi (Şirketimiz tarafından işletilen)
? Platformumuz tarafından yaratılan Çerezler
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Eğitim Durumu
? Meslek Bilgisi
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
? İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Çevrimiçi elektronik formlar (örn. web sitesi iletişim formu)
? Çevrimiçi platform üyelik sistemi (Şirketimiz tarafından işletilen)
? Platformumuz tarafından yaratılan Çerezler
Pazarlama Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
? Çerez kayıtları
Kişisel Verilerin
İşlenme Amaçları
? Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
? İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
? Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
? Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
? Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
? Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Vatan tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
? İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
? Çevrimiçi elektronik formlar (örn. web sitesi iletişim formu)
? Çevrimiçi platform üyelik sistemi (Şirketimiz tarafından işletilen)
? Platformumuz tarafından yaratılan Çerezler
? Üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri (örn. Hotjar)
2. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Kişisel verileriniz,
? Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
? Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a,

? Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ve lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçi Yetkililerine ve Çalışanları’na
? Mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İş Ortakları’na,
? Yalnızca Çalışan Adayları’na ait kişisel veriler bu konuda verecekleri izne bağlı olarak; grup şirketlerinin daha etkili insan kaynakları politikası ve süreçleri yürütmesi, gerektiğinde iş başvurusu olumsuz sonuçlanan Çalışan Adayı’na diğer grup şirketlerimiz içerisinde alternatif ya da daha iyi bir pozisyon için teklif sunulabilmesi ve aday havuzu oluşturulabilmesi amaçlarıyla Grup Şirketlerimiz’e
KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

4. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;
? Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
? Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
? Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
? Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
? Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
? KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
? Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
? İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
? Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;
? kvkkbasvuru@gazetevatan.com adresine elektronik posta göndererek,
? Geçerli bir kimlik belgesi ile Vatan’a bizzat başvurarak,
? Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile “100.Yıl Mahallesi, 2264 Sokak, Demirören Medya Center , No : 1/51 34204 Bağcılar, İstanbul / Türkiye” adresine göndererek,
? Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkkbasvuru@gazetevatan.com adresine e-posta göndererek,
? Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle vatangazetecilik@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,
Vatan’a iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvurunun özel nitelikli veriler kapsamında olması durumunda ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi uyarınca başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Vatan’a ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.